Преста Термал

 

 

“Преста Термал” ЕООД  - проектиране, монтиране и сервиз на слънчеви колекторни системи за топла вода

     

    След петнадесет години работа основно в областта на екологията, като  пречистване на химически замърсени отпадъчни води, фирма “Преста инженеринг” през последните няколко години усилено развива ново направление - проектиране, монтиране и сервиз на слънчеви колекторни системи за топла вода  - “Преста Термал”.

      Постоянното увеличение на цените на енергоносителите и засиленото търсене на нови екологични и изискващи малки инвестиции топлоносители, насочи нашите интереси към тази нова дейност - използване на слънчевата енергия за затопляне на вода за битови и индустриални нужди. 

     Предимство на фирмата “Преста Термал” в тази област е дългогодишния опит в изпълнението на екологични проекти. Също, че не е търговска, а е проектанска, монтажна и сервизна,  което Ви гарантира дългогодишната нормална работа на изградените системи. Ние ще Ви направим пълен маркетинг на предлаганите на нашия пазар слънчеви колектори, бойлери и елементи към тях,  разкривайки пред вас съответните им предимства и недостатъци. След като направите Вашият избор, ние качествено изпълняваме изграждането на най-подходящата и изгодна за Вас слънчева колекторна система за топла вода със съответните гаранции.

      С изпълнителския потенциал, който притежава, фирмата “Преста Термал” се ангажира с доставката и монтажа на съответното технологично оборудване, управление и въвеждането в експлоатация на проектираните от нас системи. Поемаме гаранционно и след гаранционно обслужване на изградените от нас слънчеви колекторни системи за топла вода.

    Възвръщане на инвестицията - средно се намаляват разходите при затопляне на топла вода за битови нужди над 70%, при  затопляне на водата в басейна  над 50% , като за  летните месеци достига до 100% и при подпомагане на отоплението над 30%.

 

Контакти с “Преста Термал” :

 

 

 

София, ул. Хемус 9, тел. 0894449481

E-mail: office@kolektori.com

 

"Преста Термал"  е официален дистрибутор на прозводителите на слънчеви колектори и бойлери "Sunsystem" с международен сертификат „KEYMARK”.

         

 

 

 

     

         © Copyright SMS 2015. All rights reserved.

 

МБ покриви изработва и монтира слънчеви нагреватели и самостоятелни летни бани