Преста Термал

За нас Видове системи  Слънчеви колектори Бойлери  Управление Схеми  Басейн Снимки 

Начало

 

Отопление

   

Отоплението чрез слънчевата енергия е възможно, но само като спомагателно към основното, работещо с постоянен източник на енергия – електричество, твърдо или течно гориво, газ и т.н. Това е естествено, поради факта, че през зимния период денят е кратък, а слънчевите дни са малко. Необходимо е да има голям акумулиращ резевоар за топла вода, примерно 1000 литра и съответно голяма колекторна площ, което оскъпява  значително системата.

 

 

Разработени са схеми подпомагащи отоплението, при които затоплената вода се складира в големи резервоари, включвани към отоплителната система след слънчеви дни. При показаната схема, първо се подгрява от слънцето вода за бита и след това се започва подгряване на топла вода за подпомагане на отоплението. През летните месеци при наличие на басейн е възможно загряване на водата в басейна вместо водата в голямия бойлер.

 

 

 

Възможно е използването на комбинирани бойлери – бойлер резервоар за подпомагане на отоплението и вътре в него резервоар за топла вода за битови нужди. При тази схема температурата на топлата вода за бита и за подпомагане на отоплението са еднакви.

 

 

 

Слънчева система за топла вода за бита и подпомагане на отоплението през зимата, както и подгряване на водата в басеин през лятото

 

Разработена е схема , при която след достигане на зададена температура в бойлера за топла вода за бита, системата загрява водата в буфер, подпомагащ отоплението през зимата или  директно затопля водата в басеин през лятото.

 

Такива схеми са сравнително скъпи и възвръщането на инвестицията е бавно.

 

НОВО !

 

Схема - "обръщане на въздуха" в северни помещения

 

 

      При тази схема се пуска допълнително стоманена неръждаема гъвкава тръба от колекторите през допълнителен радиатор в северните помещения и чак след това отива към серпантината на бойлера. Горещата течност от колекторите  първо отдава част от топлината в помещенията и след това отива за затопляне на водата в бойлера. Схемата позволява също топлината от колекторите да се ползва или само за затоплянене на помещенията или само за загряване на бойлера. Предимствата на тази схема са, че не е необходим много голям бойлер и съответсваща колекторна площ, възможност за затопляне на помещения през пролетта, зимата, есента и избягване на опасността от прегряване на системата през лятото. Затоплянето на помещенията е само през деня, когато има слънце и работят колекторите. Тази схема е  подходяща особено за вили и къщи, които не се ползват непрекъснато. Инвестицията е малка и се връща сравнително бързо в рамките на една година.

      Възвръщане на инвестицията -  при подпомагане на отоплението икономията е около 30%.

   Икономически най-оправдано е използването на слънчевата енергия за получаване на топла вода за бита.

 

 Една много рационална схема за затопляне на вода за бита е комбинацията с локално отопление. Използва се бойлер  с две серпантини – едната е свързана към слънчевият колектор, а втората към локалното отопление.

 

    Затоплянето на водата в бойлера е от слънчевия колектор, когато е времето е слънчево. Обратно, когато е облачно и студено, обикновенно работи локалното отопление и затоплянето на водата е от него.

   

 

Универсален котел на твърдо гориво модел "BURNIT" от 20 до 50 kW

 

  

 

 

Предлагаме:

1. Консултации за определяне на икономически най-изгодната за Вас  система за затопляне на вода.    

2. Проектиране и изграждане на слънчеви системи подпомагащи локалното отопление

3. Проектиране и изграждане на комбинирана система за топла вода - слънчеви колектори, бойлер с две серпантини и локално отопление.  

  

София, ул. Хемус 9, тел. 0894449481

За повече информация:  E-mail: office@kolektori.com

         © Copyright SMS 2015. All rights reserved.

 

МБ покриви изработва и монтира слънчеви нагреватели и самостоятелни летни бани